یکشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۵

چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان بندرعباس برگزار می شود.

 

اتاق تعاون استان هرمزگان با همکاری شرکت نمایشگاه های مهر بندر خلیج فارس چهارمین نمایشگاه تخصصی  صنعت ساختمان را در  تاریخ  ۱۱  لغایت ۱۴آبانماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بندرعباس واقع در چهار راه جهانبار برگزار می کند