چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۵

چهارمین نمایشگاه تخصصی ساختمان بندرعباس درآبانماه برگزار می شود.

رئیس اتاق تعاون استان هرمزگان از برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در شهر ستان بندرعباس خبر داد.

عباس سالاری گفت : این نمایشگاه در راستایی اهداف اتاق در واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر دولتی و معرفی صنعتگران داخلی به مردم و ایجاد بازار عرضه برای کالاهای تولید داخل کشور و همچنین معرفی آخرین دستاوردهای نوین در بخش صنعت ساختمان برگزار می شود.
رئیس اتاق تعاون اضافه کرد : این نمایشگاه از تاریخ ۱۱الی ۱۴ آبانماه سال ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بندرعباس برگزار می گردد.وی همچنین تصریح کرد صنعتگران و تعاونی ها می تواند فراخوان این نمایشگاه را از سایت این نمایشگاه به آدرس
www.bandarconfair.ir دریافت نمایند.

photo_2016-07-13_11-34-18