یکشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۵

جدیت بیشتر در ساماندهی امور مربوط به داوری

عضو هیئت رئیسه و سرپرست معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران در دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی داوران گفت:در شکل دهی بحث داوری در بخش تعاون تلاش زیادی شده و برگزاری این کارگاه آموزشی باعث شد که این امر با جدیت بیشتری ساماندهی شود.

به گزارش روابط عمومی  اتاق تعاون استان هرمزگان، سید محمد کریمی با اشاره به این که امر داوری مبنای قانونی دارد و در قانون اساسی ،قانون مدنی و برنامه پنجم توسعه به آن شاره شده است افزود:ما تمام تلاش خود را جهت تشکیل بحث داوری در امور مربوط به تعاون  کرده ایم و در این امر تا حدی موفق بوده ایم.

وی ادامه داد:به لحاظ پرونده های متعددی که در قوه قضاییه وجود دارد به این لحاظ خود قوه قضاییه علاقه مند است که داوری ها شکل بگیرند و فعالیت ها ی خود را در چارچوب مشخص شده پیش ببرند.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران افزود:کار داوری در واقع کار قضاوت است و این کار باید به گونه ای  اجرا گردد که تفاهم کامل برقرار شود.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با داوری های عادلانه ،بسیاری از پرونده های دستگا های قضایی به داوران ارجاع داده شوند و در آینده ای نزدیک دیگر نیازی به مراجعه به دستگاه های قضایی نباشد.