دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان هرمزگان با رئیس ودبیر اتاق تعاون استان هرمزگان دیدار کردند.

123

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان هرمزگان با رئیس ودبیر اتاق تعاون استان هرمزگان دیدار کردند.به دنبال توسعه همکاری اتاق تعاون استان هرمزگان و انعقاد قرارداد با بانک های مختلف جهت تسهیل در اعطای تسهیلات و اعتبارات به تعاونی ها رئیس و دبیر اتاق تعاون استان هرمزگان با مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان هرمزگان دیدار کردند.
با توجه به این مهم و جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه ای در راستای احیا و توسعه سنت الهی و پسندیده قرض الحسنه و به منظور ارائه تسهیلات قرض الحسنه بین مهدی زندی مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت استان هرمزگان و اسحق تندرو دبیر اتاق تعاون استان هرمزگان و عباس سالاری رئیس اتاق تعاون استان هرمزگان منعقد شد.
موضوع تفاهم نامه افتتاح حساب توسط شرکت های تعاونی تحت پوشش اتاق تعاون استان هرمزگان نزد بانک قرض الحسنه رسالت و ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای تسهیلات قرض الحسنه بانکی به شرکت های تعاونی معرفی شده از طرف این اتاق و براساس مفاد تفاهم نامه و ضوابط و مقررات بانک است.