دوشنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

شیوه نامه آئین دادرسی تهیه می شود

شیوه نامه آئین دادرسی منشور جامع و کاملی است که وحدت رویه مراکز داوری در تمام اتاق های تعاون را مهیا می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، محمد رنجبر رئیس مرکز داوری اتاق تعاون ایران با بیان مطلب فوق ۴محور اصلی این مرکز در سال جدید را تشریح کرد. وی گفت: شیوه نامه دادرسی موجود در سال جدید بازنگری و با تطبیق به مقررات جدید به روز رسانی خواهد شد که این امر در مرحله نگارش و تدوین قرار دارد. این منشور پس از انتشار در اختیار تمام مراکز داوری قرار خواهد گرفت  که این امر ضمن ایجاد وحدت رویه برای همه مراکز داوری موجب ارتقاء سطح کیفی آراء صادره نیز خواهد شد .

رنجبر ادامه داد: بازرسی از مراکز داوری استان ها، برگزاری دوره های آموزشی، جذب و گزینش داوران متقاضی همکاری با  مراکز داوری همچنین ارزشیابی داوران موجود از دیگر برنامه های این مرکز در سالجاری است.

رئیس مرکز داوری اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه تعاون که یکی از گسترده ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود، گفت: این بخش جهت حل و فصل دعاوی و بررسی شکایات مطروحه نیاز مبرم به توسعه مرکز داوری دارد که موجب کاهش مراجعه به مراجع  قضایی خواهد شد و می تواند به عنوان بازوی نهاد قضایی در کشور محسوب شود از سوی دیگر می تواند در کاهش هزینه و زمان رسیدگی نیز تاثیر مستقیم داشته باشد.

رنجبر تصریح کرد: باید در نظر داشت که سرعت رسیدگی از شروع به یک پرونده در مراکز داوری تا ختم آن طبق آیین نامه داوری است مگر اینکه پرونده نیاز به کارشناسی داشته باشد که این زمان تغییر خواهد کرد  این زمان حداکثر سه ماه است که می بایست منجر به نتیجه و صدور رأی شود.

وی گفت: بررسی مشکلات و مسائل تعاونگران در مراکز داوری، رسیدگی درون خانوادگی است و با توجه به این مهم می توان گفت که بررسی پرونده ها و صدور آراء با بهره گیری از هیئت داوری سه نفره که عموماً از قضات بازنشسته و وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاه که در امر تعاون اشراف و تسلط کافی دارند، صورت می گیرد .