دوشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

امور بخش تعاون هرمزگان به اتاق تعاون استان هرمزگان واگذار شد.

2-1
امور بخش تعاون هرمزگان به اتاق تعاون استان واگذار شد کلیه امورات بخش تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان به اتاق تعاون استان واگذار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون هرمزگان، کلیه امورات بخش تعاون توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، طی تفاهنامه ای به اتاق تعاون هرمزگان واگذار شد.

سالاری رئیس اتاق تعاون هرمزگان نیز از حسن اعتماد اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بواسطه این برون‌سپاری تقدیر و عنوان کرد: امیدواریم با جدیت و تلاش مضاعف بتوانیم امورات بخش تعاون را با همکاری و تعامل دو جانبه انجام دهیم.

این تفاهمنامه با حضور دکتر ضیغمی معاون امور اقتصادی اتاق تعاون ایران فی‌مابین اداره کل کار، تعاون و رفاه هرمزگان و اتاق تعاون این استان به امضا رسید

مهندس سلیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵۷ قانون تعاون طی تفاهمنامه‌ای کلیه امورات بخش تعاون به اتاق تعاون استان هرمزگان واگذار شد و همانطور که استاندار تاکید بر واگذاری تصدی‌گری ها به بخش غیر دولتی را دارد، با پیگیریهای انجام شده کلیه امورات بخش تعاون به اتاق واگذار میشود و اداره کل فقط بر اجرای آن نظارت میکند.

2-1