سه شنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی تاکید کرد:لزوم تحول در حوزه حمل و نقل بخش تعاون

اولین گردهمایی هم اندیشی ایجاد تحول در بخش حمل و نقل کشور در محل شرکت تعاونی تاکسیرانی کرج استان البرز با حضور اتحادیه های سراسری حمل و نقل درون شهری و دیگر مسئولین ذیربط برگزار شد .

علیرضا ناطقی مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی  به عنوان سخنران این گردهمایی  گفت : در راستای اجرای سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و همچنین برنامه ششم توسعه کشور که در شرف تدوین می باشد تعاونیهای حمل و نقل می توانند راهگشای بسیاری از مشکلات در این حوزه باشند و می بایست به سمت تحول در حوزه حمل و نقل حرکت نمایند.

ناطقی افزود : تعاونیها می توانند انجام بسیاری از امور قابل واگذاری از سوی دولت به بخش غیردولتی در ارتباط با حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری را به بهترین شکل عهده دار شوند.

مدیر کل تعاونیهای خدماتی اظهار داشت : تعاونیها در بخش حمل و نقل همانطور که در حال حاضر فعالیت می نمایند می توانند ضمن هماهنگی با سازمان های ذیربط به نحو مطلوب تری نسبت به انجام اموری همانند کارگزاری بیمه رانندگان واقدامات اجرایی تاکسیرانی، تبدیل ناوگان فرسوده و نظایر آن منشاء خدمات بسیار موثری باشند.

وی   در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به  جهت گیری در راستای کاهش مشکلات و همچنین تحقق واگذاریهای تعاونیها افزود: در نظر داریم نسبت به انعقاد تفاهم نامه هایی با سازمان شهرداریها و دهیاریها و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور اقدام نماییم.

در ادامه این جلسه که با حضور مدیران اتاق تعاون استان البرز و اتحادیه های سراسری تعاونیهای حمل و نقل و شرکتهای تعاونی ذیربط استانهای تهران و البرز و جمعی از کارکنان و مسئولین مربوط برگزار گردید راهکارهای مختلف اجرایی تحول حمل و نقل در بخش تعاون طرح و مقرر شد در چارچوب موارد مطروحه ضمن تحول نقش تعاونیها و اتحادیه های تعاونی در حوزه حمل و نقل تا سرحد ممکن وسیعتر و گسترده تر شود.