دوشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۴

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون اعلام کرد: جابجایی بیش از ۱۵ درصد مسافران اتوبوسهای درون شهری تهران با ناوگان اتوبسرانی تعاونی ها

ناطقی مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر جابجایی بیش از ۱۵ درصد مسافران اتوبوسهای درونشهری تهران توسط حدود ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس متعلق به تعاونیها صورت می گیرد.
علیرضا ناطقی مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکیل سومین جلسه هم اندیشی ایجاد تحول در بخش تعاونیهای حمل ونقل که با حضور مدیران اتحادیه های سراسری حمل و نقل درون شهری در محل اتحادیه شرکتهای تعاونی اتوبوسرانی درون شهری کشور برگزار شد با تاکید بر سهم بالا و نقش موثر تعاونی‌های حمل ونقل درحمل ونقل کالا ومسافر درونشهری وجاده ای گفت: در حال حاضر جابجایی بیش از ۱۵ درصد مسافران اتوبوسهای درونشهری تهران توسط حدود ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس متعلق به تعاونیها صورت می پذیرد.
وی با اشاره به قشر عظیم و زحمت کش رانندگان محترم اتوبوس وتاکسی عضو تعاونیها وامکانات گسترده ای که از طریق هم افزایی تعاونیهای حمل ونقل به وجود می آید افزود: اتحادیه های تعاونیهای حمل ونقل زمینه های بسیاری جهت همکاری واستفاده از توانمندیهای اعضای خود دارند که انجام امور تبلیغی و ارتقاء ارائه خدمات در چارچوب قوانین ومقررات تنها گوشه ای از این توانمندیها می باشد.
وی گفت : علاوه بر این اتحادیه ها وتعاونیهای حمل و نقل قادر هستند بسیاری از امور قابل واگذاری از سوی دولت به بخش غیردولتی در ارتباط با حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری را به بهترین شکل عهده دار شوند.
ناطقی افزود : در این راستا جلساتی نیز با سازمان تامین اجتماعی؛ سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ؛ سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور وسازمان امور مالیاتی در خصوص واگذاری کارگزاری بیمه رانندگان ؛ واگذاری توزیع بارنامه حمل کالا وصورت وضعیت مسافری ؛ واگذاری صدور کارت هوشمند رانندگان جاده ای ؛ واگذاری ساماندهی حمل ونقل بار ومسافر درونشهری برگزار شده است .
وی گفت : همچنین واگذاری ، تکمیل و ارایه اظهار نامه مالیاتی رانندگان تاکسی به تعاونیها و اتحادیه های تعاونی حمل ونقل در سطح معاونین محترم وزیر وزارتخانه های ذیربط از دیگر جلساتی است که در این رابطه برگزارگردیده وتفاهمنامه هایی در حال بررسی وانعقاد می باشد.