چهارشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۴

معاون امور تعاون : تقویت حوزه تعاون یکی ازراه های رسیدن به اشتغال پایداراست

نشست مشترک هم اندیشی میان معاونت تعاون وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به منظور هم افزایی این دوحوزه برگزارشد.
به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی دراین نشست که باتلاش اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی برگزارشد وقراراست با مشارکت سایرمعاونت های وزارتخانه نیزادامه پیدا کند نقطه نظرات مشترک بررسی و مطرح شد .
درابتدای این نشست مهندس کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی درخصوص فعالیت های این اداره کل و حوزه مشترک کاری بامهندس سید حمید کلانتری معاون امورتعاون وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی سخن گفت .
وی خاطرنشان ساخت : اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی وظیفه حمایت اجتماعی و پرداخت مقرری بیمه بیکاری از افرادی رابرعهده دارد که برخلاف میل خود بیکارشده اند .
یاوری تعداد این افراد را تاپایان اردیبهشت سال جاری ۱۷۸ هزارنفراعلام کرد و افزود : براساس فرمول های تخصصی این قبیل افراد حداقل ۶ و حداکثر۵۰ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند .
وی اظهار کرد : امیدواریم با به نتیجه رسیدن اصلاح قانون بیمه بیکاری ، حمایتی بیشتر از جمعیت کارگرانی شود که برخلاف میل باطنی خود بیکارشده اند. همچنین امید داریم بتوانیم برای این افراد اشتغال مجدد ایجاد کنیم. همان طور که در سال گذشته برای ۱۴ هزارنفر ازمقرری بگیران بیمه بیکاری اشتغال مجدد ایجاد شد .
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی برحمایت از پایداری مشاغل تاکید کرد و افزود : درخصوص بنگاه های اقتصادی مشکل دار تلاش شده ضمن رسیدگی به آن واحدها آسیب شناسی از آن ها را نیزدردستورکارخود قراردهیم و برای محورهای مطرح شده از معاونت تعاون وزارتخانه انتظار همکاری داریم .
برگزاری جلسه مشترک خلاقانه است
مهندس سیدحمید کلانتری نیزدراین نشست برگزاری چنین نشست هایی را خلاقه دانست و به طور مفصل درباره تاریخچه حوزه تعاون درجهان و ایران مطالبی را بیان کرد .
وی گفت : درسراسرجهان ۲میلیون و ۶۰۰ هزارتعاونی با عضویت یک میلیارد نفرو با تنوع بسیار زیاد وجود دارد و تعاونی ها در کشورما ۱میلیون و ۵۰۰ هزارشغل ایجاد کرده اند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی گفت : تقویت تعاونی ها یک مسیر برای دست یافتن به اشتغال پایدارو یکی از راه های دست یافتن به گسترش اشتغال درکشور است و با توسعه تعاونی ها می توان به کاهش فقر، بیکاری و ایجاد اشتغال کمک کرد .
مهندس کلانتری نحوه تشکیل تعاونی ها و جزئیات آن را برای حاضران توضیح دادوافزود : اگر بتوانیم ظرفیت های سرمایه گذاری رادرتعاونی ها افزایش دهیم می توانیم نسبت به اشتغال مجددمقرری بگیران بیمه بیکاری کمک کنیم .
وی ازدست اندرکاران حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری خواست تا با تفکیک مهارت ، سن و حوزه فعالیت ،سابقه کار و … مقرری بگیران بیمه بیکاری با روش آماری خاص نسبت به معرفی آنان برای تشکیل تعاونی ها و ادامه فعالیت اقدام کنند .
شایان ذکراست این نشست مشترک با پرسش و پاسخ های تخصصی میان دوحوزه ادامه پیدا کرد