سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

معرفی مرکز داوری اتاق تعاون ایران

عضو هیات مدیره و دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران؛یوسف رضا ادیب زاده ، هدف اصلی قانون گذار در ایجاد چنین مرکزی را پیشگیری و تسریع در حل و فصل اختلافات تعاونی ها دانست ضمن آنکه تلاش میشود از ورود پرونده هایی که دعوای آن ها بر مبنای اقتصادی است به قوه ی قضایییه جلوگیری به عمل آید.
وی از مزایای این مرکز به دسترسی آسان تر به مقامات،احتمال خطای کمتر ، عدم نیاز به وکیل و پرداخت هزینه پایین ترنسبت به محاکم قضایی اشاره کرد.
دبیر مرکز داوری با بیان اینکه در این مراکزاطاله دادرسی نخواهیم داشت افزود: از روز ثبت دادخواست ، تکمیل پرونده و ارجاع به داور ظرف سه ماه نظر نهایی اعلام خواهد شد که این امر به نوبه خود موجب تسریع در رسیدگی به امور میشود.
ادیب زاده،اظهارکرد: مرکز داوری اتاق تعاون ایران مرکب از ۷ نفر از چهره های نامی در بخش تعاون و حقوقدانان برجسته به عنوان اعضای هیات مدیره تشکیل شده است که عبارتند از: آقایان علیزاده ، میرکوهی ،ادیب زاده ،غفور خوئینی ، عبداللهی، عظیمی و خلیل زاده.

وی افزود: این مرکز حداقل به ۱۵ داور نیاز دارد که ما تلاش داریم ۳۰ داور را در رشته‌های مختلف حقوقی، تعاون، بیمه‌ای، مالی و قرارداها در اختیار بگیریم . همچنین از کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف برای تکمیل پرونده‌ها استفاده خواهیم کرد.

ادیب زاده تصریح کرد: در این مرکز، امور اجرایی به عهده دبیر است و بعد از ثبت شکایت ، دبیر آنها را به داورها جهت رسیدگی ارجاع می دهد.در واقع در این مرکز طرفین دعوا خود می توانند یکی از ۱۵ داور تعیین شده را به عنوان حاکم انتخاب کنند اما اگر در بین طرفین در انتخاب داور اختلاف افتاد دبیر مرکز داوری را به عنوان مرضی الطرفین انتخاب می کند.