چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

اطلاعیه

مرکز داوری اتاق تعاون استان هرمزگان راه اندازی شد.

اتاق تعاونمرکز داوری اتاق تعاون استان هرمزگان جهت رسیدگی تخصصی به کلیه دعاوی و اختلافات حقوقی، تجاری، تعاونی مسکن و دعاوی قراردادی میان کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مشغول فعالیت می‌باشد
متقاضیان می‌توانند جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی قراردادی و نیز میانجیگری به این مرکز واقع در،بندرعباس –خیابان دانشگاه- ساختمان سینا دو – طبقه دوم –اتاق تعاون هرمزگان مراجعه نمایند.